Konopi za mreže

konop za mreze

Pluto u konopu

3/100 4/100 5/100 6/100

 

Ravno pluto

14N 22N 28N

 

Olovo u konopu

kg 6 8 10 12
6/100 8/100 10/100 12/100
kg 14 16 18 20
  14/100 16/100 18/100 20/100

 

Igle za armanje (šivanje) mreža

 

dužina (cm) 10 14 17 20 24 26 30

 

Konac

210/2 210/3 210/6 210/9 210/12 210/15 210/21 210/24 210/48