Bokobrani serija "G"

Dostupni u bijeloj i mornarsko plavoj boji. Ostale boje po narudžbi.

Bijela Plava DIM D,L (cm) DIM. OKA D (cm) OPSEG (cm) PAKIRANJE (kom)
USP G1W USP G1NB 8,9 x 33,0  0,95  27,9 1
USP G2W USP G2NB 11,4 x 40,6  1,27  35,8 1
USP G3W USP G3NB 14,0 x 50,8  1,27  44,0 1
USP G4W USP G4NB 16,5 x 58,4  1,91  51,8 1
USP G5W USP G5NB 21,6 x 67,8  1,91  67,8 1
USP G6W USP G6NB 25,7 x 76,2  2,22  83,8 1