Program kontrole i održavanja Suzuki 4-taktnih karburatorskih motora

Predmet/Intermav

20 sati ili

2 mjeseca

50 sati ili

6 mjeseci

100 sati ili

12 mjeseci

150 sati ili

18 mjeseci

200 sati ili

24 mjeseca

250 sati ili

30 mjeseci

300 sati ili

36 mjeseci

350 sati ili

42 mjeseca

Stupac 1 2 3 4 5 6 7 8
Ulje motora R - R - R - R -
Ulje mjenjača R - R - R - R -
Podmazivanje I I I I I I I I
Linija goriva I I I I I I I I
Svijećice I - I - R - I -
Cink anode - I I I I I I I
Baterija (ako postoji) - I I I I I I I
Filter ulja 4/5/6 - - - - I - - -
Filter ulja (8-25) R - - - R - -  
Filter goriva - I I I R I I I
Zupčasti remen (8-15) - - I I I - R  
Kut paljenja I - I - I - I -
Karburator I - I - I - I -
Minimum okretaja I - I - I - I -
Zazor ventila I - I - I - - -
Pumpa vode, impeler I I I I I/R I I I
matica propelera klin I - I - I - I -
Vijci i matice I I I I I I I I
  • I: Kontrola, podešavanje, podmazivanje ili zamjena ako je potrebno.
  • R: zamjena.
  • IMPELER I/R 200 sati ili 24 mjeseca (kontrola zamjena) što prvo nastupi i tako ponovno 200 sati ili 24 mjeseca od izmjene.
  • T: zategnuti

Radovi u stupcima 1,3,5,7, moraju se obaviti u ovlaštenom servisu nakon isteka sati ili prijeđnog vremena - što prvo nastupi. Za svaki servisni rad mora se izdati račun sa serijskim brojem motora, kao i račun za utrošeni materijal, također se mora ovjeriti i list servisnih radova.

Napomena: Ukoliko se motor ne koristi duže od 1 mjeseca potrebno je motor konzervirati.//

Za sezonsku upotrebu nakon servisa 20 sati ukoliko se ne predđe 100 sati preporučamo servis i konzervaciju na kraju sezone što znači jedanput godišnje.

Vlasnik je dužan čuvati račune i dokumentaciju jer bez istih gubi pravo na garanciju.

Radove u stupcima 2,4,6,8 može izvršiti vlasnik, ako se za to smatra sposobnim, ali to čini na vlastitu odgovornost te ukoliko se ustanovi da radovi nisu izvršieni ili su izvršeni površno snosi sam posljedice, zato preporučamo da i to prepustite ovlastenom servisu. Radove upisuje u list servisnih radova tko ih je izvršio i kada ih je izvršio.

Presjek vanbrodskog motora možete pogledati ovdje.