Parangali za ribolov

Parangal 30-50-70-100 udica

Mini parangal - 10 udica

Mini parangal - 10 udica

Kompletan parangal

Guma za parangal

Konop za parangal

Olovo za parangal

Kofe za parangal

Kofe za parangale

Kopča za parangal